top of page
Search

VI BLE INTERVJUET AV TØNSBERGS BLAD!Current volunteers on a boat trip!

Mari og Mathilde hadde gleden av å gjøre et flott intervju med Tønsberg Blad hvor vi fikk muligheten til å dele litt av bakgrunnen til prosjektet samt foklare litt hvordan vi arbeider. Bakgrunnen til prosjektet er nok ukjent for mange, men dette er en av hovedgrunnene til at prosjektet trengs i landsbyen da Aay tidligere bodde i et primitivt, - men etablert lokalsamfunn. "– Landsbyen hans er en samling av stammer som ble tvangsflyttet fra høylandet som er rikt på ressurser til det skrinne lavlandet. De var 17 stammer som ble flyttet. Mange av de 150.000 menneskene har siden måttet flytte på grunn av ekstrem fattigdom, de er rundt 75.000 igjen. Barna har obligatorisk skole frem til de er 12-13 år, og svært få kan gi barna videre skolegang. Det er for dyrt, forteller Abramsen."

Etter tvangsflyttingen har ikke levevilkårene vært gode, og i landsbyen har en stor del av lokalsamfunnet dessverre endt opp arbeidsløs. Dermed hjelper det ikke at skolegangen blir for mange avsluttet i tidlig alder og mange ender opp arbeidsløse eller i farlige arbeidsplasser, spesielt de som ikke bor i de store byene.

"Nesten et år etter de startet opp er det i dag et læringssenter i Aays landsby med cirka 120 barn i alderen 8-17 år som er innom hver dag, organisert i tre forskjellige klasser. Med hjelp fra Kavlifondet har de fått på plass 20 nettbrett med forskjellige anerkjente lærings-apper, og de har også fått i stand en statlig sertifisering for de barna som har gjennomført kurset."

Vi er veldig stolt over hvor mye vi har fått til på bare ett år, men vi ønsker å gjøre mer. Dessverre er pågangen mye større enn kapasiteten vi per i dag har mulighet til å ta i mot, og vi er med tungt hjerte nødt til å avvise mange barn som ønsker opplæring hos oss. I første omgang ønsker vi å ansette en til lokal lærer som kan hjelpe Aay med opplæringen og skape rom for at Aay kan planlegge klassene sine bedre. I fremtiden vil vi og utvide lokalene for å få større klasser.


Thank you Kavlifondet for the contribution!

"– Vi er en lokal og en internasjonal administrasjon. Aay leder den lokale. De vet best hvordan ting skal gjøres i Laos. Vi som jobber i den internasjonale delen bidrar med de tingene vi har kompetanse på, med for eksempel økonomi og å hente inn frivillige, forteller Andersskog."

Det er viktig for oss at Aay er sjef, og at ting skjer på hans premisser derfor er det han som styrer undervisningen med støtte fra oss og frivillige der det er behov. I tillegg er det kun Aay som får lønn. Aay's Village sin administrasjon arbeider på frivillig basis og tar ingen lønn, og derfor går alle økonomiske bidrag direkte til landsbyen. Ikke bare ønsker vi å forbedre framtidsutsiktene for barna i landsbyen, vi arbeider og med å få i gang verdiskapende prosjekter for landsbyen som kan bidra til å forbedre den økonomiske situasjonen til Phonsavath Village. Vi har store planer om å fremme turismen i landsbyen som til nå har vært ikke-eksisterende. Faktisk var et par av oss fra administrasjonen noen av de første turistene i Phonsavath Village! Aay's Village står også sterkt i for å bevare naturen, og med økt turisme kan vi forvente mer forsøpling. For å forhindre dette har vi nylig satt i gang et prosjekt med Ecobricks som skal bidra med å få duket med forsøplingen i landsbyen. Vi har kommet langt på ett år, og vi takker alle som har bidratt til å¨gjøre dette mulig så langt, men vi har fortsatt en lang vei å gå!

27 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page